Pangungulila: Ang Pagharap ng mga Naiwang Kapamilya ng Nagpatiwakal

Enrica Kristelle Nuestro, Jannie Respicio
Harrian Moronio

Abstract
Sinasabi na ang mga taong nagpapatiwakal ay nakaranas ng sakit at paghihirap ng kalooban. Ngunit ang paghihirap na naramdaman ng mga nagpatiwakal ay hindi nagtatapos sa kanilang hantungan. Ang sakit at paghihirap ng kalooban na ito ay naipapasa lamang sa mga taong nagmamahal sa nagpatiwakal. Nakatuon ang pag-aaral na ito sa miyembro ng pamilyang pilipino na nawalan ng minamahal sanhi ng
pagpapatiwakal. Saklaw nito ang kanilang mga karanasan at pagsubok at ang kanilang paraan ng pagharap sa mga pagsubok na ito. Sa paggamit ng kwalitatibong metodo ng pag-aanalisa ng datos , napag-alaman na ang palagiang pag-iisip sa pumanaw, hindi malamang dahilan ng pagpapatiwakal, pagsisi sa sarili at lungkot ay ang mga pagsubok na kinakaharap ng bawat miyembro ng pamilyang nawalan ng minamahal sanhi sa pagpapatiwakal. Gayunpaman, ang bawat miyembro ay may mga paraan ng pagharap upang unti-unti nilang matanggap ang pagkawala ng minamahal. Ilan sa mga ito ay
ang paniniwal sa yumao at paniniwala sa patutunguhan ng yumao, pananampalataya, pag-iwas, pagtutuon ng sarili sa gawain, pagiging pasibo at pagkakaroon ng motibasyon upang tuluyang matanggap ang kasalukuyang sitwasyon.

Download the full paper HERE.

Advertisements

Buhay Sa Likod ng Pagkalinga: The Lived Experiences of Family Caregiver of Mentally Challenged Individuals In Puerto Princesa City

Marjorie Baclaan, Ric Henry Pagmanoja
Ma. Bea Pilar Palatino, Antonette Villaruel

Abstract

Taking care of someone that is mentally challenged takes a lot of responsibility and effort, especially when it is your relative. A caregiver of someone who is mentally challenged is not an easy task. This study aims to explore the lived experiences of the family caregivers of mentally challenged individuals. This study aimed to reveal the experiences, challenges and the coping strategies the caregivers used.

There were nine female caregivers who were selectively chosen in Puerto Princesa City to be participants in this study. They were interviewed by the use of open -ended questions, patanong-tanong and pakikipagkwentuhan in order to gather the data. This study reveals that the caregivers carry objective and subjective burdens which made the caregiver’s experiences challenging. Caregivers also made some sacrifices to meet their mentally challenged relative’s needs. The caregivers are also affected by the stigma given by society; the caregivers were affected when their mentally challenged relative was
mistreated by the people around them. Most of the caregivers were optimistic with their situation and used their respective religion for them to cope with their situations.

Download the full paper HERE.

Paano Nga Ba Nang Walang Ama?: The Lived Experiences of Fatherless Women

Diana Rose Sangalang, Jemimah Joy Zabala
Christine Jencess Lutao, Cleun Paola Ballares
Vienna Moanna Luisa Magbuhos

Abstract

Family is supposedly composed of a mother and a father together with their child or children. However, the absence of even one of the parents may yield an effect to each family member especially to their child or children. In this study, the researchers focused on the phenomenology of the fatherless women aged 18 years old and above who currently lives in Puerto Princesa City. This study covered their experiences within their self and towards the people around them including their relationships to their family, friends, and partners through descriptive and exploratory research design and qualitative method of analysis.It had been found out that there are significant positive and negative differences in their experiences toward their self, family, romantic relationships and others with regards to their environment.

Download the full paper HERE.

From Shattered to Being Better: Challenges and Coping of Successful Individuals from Broken Family

Jomar Casimina

Abstract

When a family breaks up the situation could be as devastating as losing a loved one. Each member of the family goes through rough times as they deal with the separation of their parents. This is enough reason to be alarmed since it could lead to more serious problems if not addressed well. This study aims to know the challenges as well as the coping strategies of the successful individuals who gone through the situation and surpass it. The primary purpose of this research was to disseminate the information to all other members especially those at college level to help them realize that there is always more to life. A total of five participants have been used as subject, and data were analyzed using thematic analysis. This research concludes that each member of broken family is unique individuals. They gone through different challenges; as a result they also differ in coping. After presenting the findings, the researcher created an intervention program to help and support all the members of broken family who w ere experiencing struggle with the situation they have.

Download the full paper HERE.

“May Kulang Nga Ba?” : The Lived Experiences of Childless Couples in Puerto Princesa City

Kyle Dominic Acosta, Joshua Aaron Casila
Mia Maquitoque, Mayrene Vidallo

Abstract

Involuntary childless population is one of the neglected minority groups in the society. This study aims to find out the lived experiences of childless couples from Puerto Princesa City. Their experiences were explored through the cognitive, affective and behavioural aspects. Six couple participants were gathered using purposive sampling technique. This study used qualitative design to have deeper analysis on the experiences of the childless couples and the collected data was analysed using KJ -Method of Analysis.
This study came up with three major themes namely attitudes, problems and issues and coping.

Husbands and wives experience childlessness as a problem with a lot of negativity coming from them and the society. Although both men and women are experiencing childlessness, the ways they deal with it are significantly different.

Download the full paper HERE.

Naglihi Si Mister: Pag-aaral sa Karanasan ng mga Kalalakihang Pilipinong Naglihi

Sheena Laiza Olid, Alzara Omandam
Jerik Siason, Ecleah Sol Yadao, Jackielyn Abela

Abstract

Layon ng pag-aaral na ito na malaman ang mga naging karanasan ni Mister sa paglilihi at ang epekto  nito. Gayundin ang kanyang mga pananaw at pamahiing pinaniniwalaan tungkol sa lihi ng mga lalaki. Nakapanayam ang mga mananaliksik ng labin-limang (15) lalak i na aminadong naglihi. Sinuri ang resulta ng pakikipanayam gamit ang mga kwalitatibong pamamaraan. Natukoy ng mga mananaliksik na ang paglilihi ng lalaki ay ang pagkakaroon ng parehong sintomas sa babaeng naglilihi, kagustuhan ng misis na makisangkot ang kanyang mister sa pagdadalantao at naipapasa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga pamahiin ng lihi. Napag-alaman na may iba‟t ibang pananaw at pamahiing pinaniwalaan ang mga mister tungkol dito. Lumabas din na ang mga karanasan ng mga mister na naglihi ay binubuo ng mga sintomas, pagbabago sa ugali, kakaibang gawain at may pinaglihiiang tao. Samantalang ang lihi ng ibang mister ay kusang natapos, ang ilang mga misis ay may ginawa upang sa matapos ang lihi ng kanilang mister katulad ng paghakbang pabalik at pagpapaligo. Ang paglihi ng mga mister ay nagdulot ng positibo at negatibong epekto sa kanilang buhay.

Download the full paper HERE.

Mga Karanasan ng mga Naging Batang Magulang sa Puerto Princesa City: Basehan Para sa Pagbuo ng Preventive Program Framework

Christine Mae Arenio, Katrina Angela Martinez
Najwa Jane Licerio, Danilo Mercurio Jr.

Abstract

Ang pananaliksik na ito ay naglayong alamin ang buhay at karanasan ng mga naging batang magulang sa loob ng Puerto Princesa City upang maging basehan sa pagbuo ng isang Preventive Program Framework. Inihalad sa pananaliksik na ito ang buhay at karanasan ng mga batang magulang base sa mga sumusunod na aspeto: konteksto (mga dahilan sa pagpasok sa sitwasyon), mga pagsubok na kinaharap, at ang epekto sa kanila ng pagiging batang magulang, kung saan nakapaloob dito ang mga pagbabago at ang mga pamamaraan ng pagharap sa sitwasyong kanilang kinahaharap. Anim na pares
ng mga kalahok ang nakalap sa iba’t ibang barangay sa Puerto Princesa City at nakita dito na karamihan ng mga naging magulang sa murang edad ay may problemadong pamilya, na kung saan sila ay iniwan ng kanilang ama, o kaya naman nakaranas ng masyadong paghihigpit o pagpapabaya sa kanila ng kanilang mga pamilya. Dito pumapasok ang kanilang mga pagsubok habang sila ay naging mga magulang, at dito nakapaloob ang reaksyon nila pati na rin ng kanilang pamilya. Sa paraan naman ng
pagharap nila sa sitwasyon, nalaman na karamihan sa kanila ay positibo na mag-isip tungo sa kinabukasan at natuto na sila mula sa kanilang mga naranasan kaya sinasabihan na nila ang kanilang mga anak sa murang edad na huwag gawin ang mga nagawa nila.

Mula dito, nalaman na ang mga batang magulang ay pare-parehas na nanggaling sa mga magugulong pamilya at sila ay pilit na gustong umalis sa sitwasyon na nasaan sila, sa paraan ng pag-alis sa siklo na kanilang ginagalawan. Hindi na nila gusto na magpatuloy ang kanilang mga naranasan pati na rin sa kanilang mga anak kaya tinatama na nila ang mga nangyayari sa kanila

Download the full paper HERE