Classroom Bullying:Pag-iral at Dinamiko sa Palawan State University

Glyza Glynn Almeniana, Hope Milky Cayao, Omayra Taneo, Ria Louella Tatlonghari, Restie Allan Puno

Abstract
Sa pananaliksik na ito ay tinukoy ang pag-iral ng Classroom Bullying sa Palawan State University (PSU), mula sa pagsuri sa tatlong (3) piling kolehiyo na College of Arts and Humanities (CAH), College of Criminal Justice Education (CCJE), at College of Engineering and Architecture Technology (CEAT); at tinalakay ang dinamiko ng mga nakaranas nito sa pamamagitan ng pag-alam sa kanilang karanasan, epekto, at coping. Napag-alaman sa pananaliksik na ang Classroom Bullying ay umiiral sa PSU kaya inanyayahan ang ilan sa mga nakaranas nito na makilahok sa Ginabayang Talakayan upang malaman
ang kanilang dinamiko. Lumabas na mayroong dalawang uri ang karanasan ang mga kalahok: pang-akademya at berbal; epekto nito: positibo at negatibo; at coping: aktibo at pasibo. Buk od pa dito, nabuo ang isang depinisyon na magsasalarawan ng Classroom Bullying, at ang dahilan ng mga propesor/instraktor sa paggawa nito, ayon sa pananaw ng mga estudyante ng PSU.

Download the full article HERE

Advertisements