Naglihi Si Mister: Pag-aaral sa Karanasan ng mga Kalalakihang Pilipinong Naglihi

Sheena Laiza Olid, Alzara Omandam
Jerik Siason, Ecleah Sol Yadao, Jackielyn Abela

Abstract

Layon ng pag-aaral na ito na malaman ang mga naging karanasan ni Mister sa paglilihi at ang epekto  nito. Gayundin ang kanyang mga pananaw at pamahiing pinaniniwalaan tungkol sa lihi ng mga lalaki. Nakapanayam ang mga mananaliksik ng labin-limang (15) lalak i na aminadong naglihi. Sinuri ang resulta ng pakikipanayam gamit ang mga kwalitatibong pamamaraan. Natukoy ng mga mananaliksik na ang paglilihi ng lalaki ay ang pagkakaroon ng parehong sintomas sa babaeng naglilihi, kagustuhan ng misis na makisangkot ang kanyang mister sa pagdadalantao at naipapasa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga pamahiin ng lihi. Napag-alaman na may iba‟t ibang pananaw at pamahiing pinaniwalaan ang mga mister tungkol dito. Lumabas din na ang mga karanasan ng mga mister na naglihi ay binubuo ng mga sintomas, pagbabago sa ugali, kakaibang gawain at may pinaglihiiang tao. Samantalang ang lihi ng ibang mister ay kusang natapos, ang ilang mga misis ay may ginawa upang sa matapos ang lihi ng kanilang mister katulad ng paghakbang pabalik at pagpapaligo. Ang paglihi ng mga mister ay nagdulot ng positibo at negatibong epekto sa kanilang buhay.

Download the full paper HERE.

Advertisements